Hypertenze neboli vysoký krevní tlak

O hypertenzi dlouhou dobu nemusíte ani vědět, protože probíhá skrytě - bez zjevných příznaků, ale zároveň působí v lidském organismu značné škody a hrozí mnohé následky.

Hypertenze není vzácné onemocnění, uvádí se, že každého čtvrtého obyvatele České republiky sužuje vysoký krevní tlak. Všeobecně se vysoký krevní tlak řadí mezi nejčastější poruchy zdravotního stavu. Neléčená nebo nedostatečně léčená hypertenze značně zvyšuje rizika orgánového postižení. K nejzávažnějším důsledkům se řadí rozvoj aterosklerózy a komplikace z ní vycházející. Stoupá také riziko vzniku infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a dalších.

Pro časné rozpoznání choroby hraje důležitou roli preventivní měření krevního tlaku. Krevní tlak si můžete nechat změřit v ordinaci svého praktického nebo odborného lékaře, v lékárně, ale také doma pomocí jednoduchých přístrojů pro měření krevního tlaku. Optimální krevní tlak je 120/80 mm Hg.

Za hypertenzi v dospělosti je považováno trvalé zvýšení krevního tlaku na hodnoty vyšší než 140/90 mm Hg. Při hypertenzi tedy zpravidla dochází ke zvýšení jak systolického, tak i diastolického krevního tlaku. Můžeme se ale také setkat se zvýšením pouze systolického krevního tlaku, v tom případě mluvíme o izolované systolické hypertenzi.

První měřená hodnota představuje systolický tlak - tlak kdy srdce „vypuzuje“ krev do krevního oběhu. Druhá měřená hodnota udává tlak diastolický - tlak, kdy dochází k uvolnění srdeční svaloviny a plnění srdeční komory krví.

Rozdělení hypertenze:
  • - Esenciální (primární hypertenze) - neznáme příčinu vysokého krevního tlaku, to bývá v 90 - 95 % případů. Příčinou může být např. genetická dispozice, nadváha, nadměrný příjem kuchyňské soli, příjem alkoholu, kouření apod.
  • - Sekundární (symptomatická) hypertenze - vysoký krevní tlak je způsoben jiným onemocněním např. onemocnění ledvin, hypertenze vyvolaná léky, též hypertenze těhotenská apod.

Léčba hypertenze:
  • -Nefarmakologická léčba vysokého krevního tlaku - změna životního stylu pacienta, zejména snížení nadváhy, snížení příjmu soli, omezení příjmu alkoholu a kouření, zvýšení aerobní zátěže.
  • -Farmakologická léčba vysokého krevního tlaku - využívají se 4 základní lékové skupiny a jejich kombinace: diuretika, beta-blokátory a alfa-blokátory, blokátory kalciového kanálu a vazodilatancia. Jen lékař dokáže rozhodnout jaká je léková skupina ve Vašem případě ta nejvhodnější.

Farmakologická léčba hypertenze je zpravidla dlouhodobou záležitostí. Kombinací s dodržováním nefarmakologické léčby hypertenze je léčba hypertenze účinnější.

V současné době je většina léků určených k léčbě vysokého krevního tlaku pouze na lékařský předpis. Jen Váš lékař Vám může předepsat léky k řešení Vašich zdravotních problémů spojených s vysokým krevním tlakem. Léky na předpis si můžete vyzvednout oproti předložení platného lékařského předpisu právě v naší lékárně Krupská.